Logo Universiteit Utrecht

Celebrating the richness of ICC

Alumni netwerk

Het cruciale belang van het leren omgaan met talige en culturele diversiteit bindt ons allen. Het is goed om daarbij stil te staan en te kijken hoe we kunnen leren van elkaars ervaringen en inzichten.

Dit is niet alleen één van de doelen van de viering van het jubileum en de conferentie, maar ook iets wat we daarna graag vast willen houden.
Uit de enquête, die velen van jullie hebben ingevuld, is ook gebleken dat er een grote behoefte is aan het in contact komen en in contact blijven met alumni van dit masterprogramma. Daarom willen wij graag een alumni netwerk oprichten voor de master Interculturele Communicatie.

Weet jij een fantastische naam voor ons alumni netwerk?
Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar Karen Schoutsen (k.e.schoutsen@uu.nl).
De naam zal bekend worden gemaakt op zaterdag 22 april.

Zou je actief willen worden in de alumni commissie?
Laat het ons dan ook weten door een mailtje te sturen naar Karen Schoutsen (k.e.schoutsen@uu.nl).