Logo Universiteit Utrecht

Alumni Interculturele Communicatie

Workshops & Lezingen alumni

Workshops en lezingen

Een belangrijk en interessant onderdeel van het programma op zaterdag was inzicht krijgen in welke werkvelden, functies en type organisaties alumni van de masteropleiding Interculturele Communicatie beland zijn. Met andere woorden: wat is een mogelijk toekomstperspectief voor een afgestudeerde aan deze masteropleiding?

Tijdens  de workshops en lezingen is opgevallen dat het toekomstperspectief heel erg breed is. Alumni ICC blijken op enorm verschillende plekken terecht zijn gekomen.

Wil je nog een keer nalezen welke alumni er nou allemaal een workshop of lezing gaven en waarover? Dat kan op deze pagina!

Workshops

Mindfulness in a multicultural work environmentMaurine van Mourik
English

At work we are all confronted with people with different background, opinions, habits and working methods. In a multicultural organization these differences are often even bigger. Nevertheless together we create one company culture and work for the same goal. We often forget this and experience ‘different’ as frustrating.

By working in a mindful way one may prevent frustration and see differences as opportunities. During this workshop I will have the attendees experience how to use mindfulness to feel more peace of mind at work. 


Maurine van Mourik
is an HR generalist with passion for (Spanish) language & culture. After her studies she ended up working in recruitment. She currently works at Hippo (an international software vendor recently acquired by Bloomreach Inc., a succesful Software vendor in Silicon Valley. Maurine works at Hippo since 2011 and is currently People & Talent Manager.

She is spouse of Ignacio and mother of Victor (2 years and 10 months) and Louise (10 months ). She enjoys her parttime working life (with also time to enjoy motherhood) but misses time to rest in her life. This sometimes stresses her out. A mindfulness course during her second pregnancy taught her to create more peace of mind and reduce her stress level both at home as at work.

 

Interculturele communicatie in de (ondernemers)praktijk Rosanne Severs
Nederlands

Globi werkt aan verschillende projecten op het gebied van intercultureel leren binnen het voortgezet en hoger onderwijs. Dit zijn voornamelijk inhoudelijke uitwisselingen tussen scholen in Nederland, China en Nederland. Ook biedt Globi trainingen en werkmethodes om scholen en onderwijsinstellingen actief bekend te maken met interculturele communicatie en competenties. Globi is vijf jaar geleden door Rosanne Severs.

Deze workshop bestaat uit twee delen. Eerst vertelt Rosanne over de opstart van Globi en de uitdagingen van internationaal samenwerken. Daarna ga je zelf kort aan de slag met één van de werkmethodes die Globi heeft ontwikkeld voor het vormgeven van een inhoudelijk uitwisselingsprogramma waar bewust wordt gewerkt aan de ontwikkeling van interculturele vaardigheden.

 

Rosanne Severs is oprichtster van Globi en is in 2010 afgestudeerd aan de master Interculturele Communicatie aan de UU. Globi is opgericht in 2012 en richt zich op interculturele projecten voor het onderwijs. De twee voornaamste takken van de organisatie richten zich op training & ontwikkeling en op uitwisselingen & partnerschappen (China en India). Voor, tijdens en na haar studie verbleef Rosanne meerdere keren voor langere periodes voor studie en werk in Italië en China.

 

NT2 (Nederlands als tweede taal) – wat moet ik daarmee? Lieke de Jonge-Gosen
Nederlands

Er komen steeds meer mensen naar Nederland die geen Nederlands spreken. Maar wat moet jij daar nu mee? In deze workshop maak je kennis met de kenmerken van een tweede taalspreker en krijg je tips en trics hoe je deze mensen helpt bij het leren van het Nederlands. Je gaat actief aan de slag om je bewust te worden van waar je tegen aanloopt als je de taal niet beheerst en leert hoe je deze mensen kunt stimuleren om de taal te leren.

Lieke de Jonge-Gosen is trainer/adviseur bij het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO). Zelf heeft ze gewerkt als leerkracht voor anderstalige leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs. Nu helpt ze leerkrachten die les geven aan deze doelgroep om hun onderwijs te verbeteren. Door middel van trainingen, coaching en advisering helpt ze hen bewust te worden van wat deze leerlingen nodig hebben en hoe je ze dit kunt bieden.

Hoe kan een intern social platform werken in je organisatie? Janneke Burks
Nederlands

Interne social media. Je hoort er steeds meer over. Maar wat is dat nou precies? En hoe kan een platform medewerkers helpen efficiënter te werken? Op welke manier kan een platform bijdragen aan het behalen van team-, afdelings-, project- of organisatiedoelen? En wat is de rol van een communitymanager? Deze vragen komen aan bod tijdens de workshop ‘Hoe kan een intern social platform werken in je organisatie?’. Ook krijg je een kijkje op het intern social platform van Achmea: Blink.

Janneke Burks is als interne communitymanager bij Achmea verantwoordelijk voor het intern social platform. Zij beheert en modereert het platform, zorgt dat de governance geregeld is, ontwikkelt instructiemateriaal en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het platform. Daarnaast heeft zij een adviesrol naar de organisatie, geeft zij trainingen en helpt zij verschillende community’s succesvol te worden, zijn en blijven.

Interculturele competenties en communicatie in het hoger onderwijs Qing-yi Fan
Nederlands

Internationalisering staat hoog op de agenda van veel universiteiten. Het aantal internationale studenten neemt toe, steeds vaker verschuift de voertaal naar het Engels en verwelkomt de universiteit steeds meer buitenlandse staf. Er wordt van alles uit de kast gehaald om studenten een buitenlandervaring te bieden. Een van de gevolgen is dat er steeds meer gevraagd wordt van het onderwijsondersteund personeel. Hoe gaan zij hiermee om?

Qing-yi Fan werkt sinds 2013 bij de TU Delft als coördinator op een facultair International office. Ze is de eerste contactpersoon van internationale studenten die op de faculteit komen studeren. Daarbij behoren de toelating van de internationale masterstudenten, de organisatie van evenementen en het coördineren van internationale studieprogramma’s tot haar hoofdtaken.

Wonen en werken in het buitenland: dos en don’ts of meer?Lotte Edelkoort
Nederlands

Wanneer je naar het buitenland verhuist, verandert er veel in je leven. Je start vaak met een nieuwe baan (of je gaat op zoek), in een onbekende context. Spannend en uitdagend maar soms ook lastig en moeizaam. Interculturele training kan een oplossing zijn om sneller te begrijpen wat er om je heen gebeurt. Maar hoe geven we vorm aan interculturele training buiten de academische context? Welke aspecten zijn belangrijk en welke juist minder? En waar moet je rekening mee houden? Deze workshop geeft je inzicht in het hoe en wat van interculturele training maar ook mijn eigen ervaringen van wonen en werken in het buitenland.

Lotte Edelkoort werkt sinds begin 2016 als Consultant HR & Change bij Kirkman Company. Daarvoor heeft zij bijna vier jaar in Londen gewerkt als Intercultural Consultant bij verschillende organisaties. Ze heeft veel samengewerkt met interculturele trainers en zelf ook training gegeven aan groepen en individuen.

Coloured Glasses, YFU Intercultural Exchange programs José Brinkman (alumna) en Marlien Rietkerk
Nederlands

Coloured Glasses is een YFUprogramma dat bestaat uit interactieve workshops over intercultureel leren. Het doel is dat jongeren gaan nadenken over hun houding en verdraagzaamheid tegenover andere culturen. Onze facillitators komen naar middelbare scholen in het hele land om actief met scholieren aan de slag te gaan. De Coloured Glasses workshops laten jongeren nadenken over cultuur & identiteit, interculturele communicatie, stereotypering, vooroordelen, discriminatie en mensenrechten. Ze laten zien dat er openheid en begrip voor anderen ontstaat wanneer jongeren zich echt verdiepen in en in contact komen met mensen uit andere culturen. Coloured Glasses maakt deelnemers bewust van hun invloed op de wereld om hen heen.

<– José Brinkman is sinds begin 2017 actief als vrijwilliger Coloured Glasses Facilitator bij YFU Nederland. Na haar BA Engelse Taal en Cultuur aan de UU heeft ze, naar aanleiding van ervaringen tijdens haar studiejaar in Liverpool, besloten om de MA ICC te volgen, welke ze in 2016 heeft afgerond. Tegenwoordig werkt ze al Engels vertaler en gaat ze vanaf april werken bij Marosel B.V. als Operations Medewerker.

Marlien Rietkerk is Volunteer Coordinator bij YFU Nederland Intercultural Exchange Programs. Na haar studie Bedrijfskunde in Groningen, werkte ze 14 jaar in verschillende HR-functies bij Rabobank Nederland in Utrecht. Daarna woonde zij drie jaar met haar gezin in Mumbai, India en was betrokken bij verschillende NGO’s. Sinds 2015 is ze actief voor YFU en is betrokken bij de invoering van het Coloured Glasses Programma bij middelbare scholen. –>

Lezingen

Power relations in intercultural interactions Monica Magaon
English

Intercultural interactions can fail because of faulty communication between the speakers. When engaging in a conversation with a person from a different culture, no matter the level of knowledge about the interlocutor’s culture, one might fall into the trap of othering. Being aware of “othering” and avoiding is not enough for a successful communication. One must take into consideration the power structure in which the speakers find themselves. Each speaker’s power position is given by his/hers social and historical background. Having a good understanding everyone’s position in the conversation can lead not only to an ethical approach to intercultural communication, but also to achieving one’s goals in the interaction and to better anticipating the outcome.

 

Monica Magaon is 27 en komt uit Roemenië. Tijdens haar Bachelor heeft zij Nederlands en Portugees gestudeerd in Boekarest. Monica is in 2014 aan de MA Intercultural Communicatie afgestudeerd. Nu werkt zij bij de Nederlandse Ambassade in Roemenië en is tweedejaars student bij de marteropleiding “Security and Diplomacy”.

 

 

Europa: een vorm van miscommunicatie!? Heidi de Ruiter
Nederlands

Europa komt vaak negatief in het nieuws. De bureaucratie, Brexit en schandalen worden breed uitgemeten.
De successen van Europese samenwerking krijgen daarentegen nauwelijks aandacht. Dit speelt niet alleen op Europees niveau, maar is ook terug te zien op kleinere schaal, in de  grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Heidi de Ruiter is sinds 2008 als senior beleidsmedewerker en woordvoerder werkzaam bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve. Zij heeft in haar werk dagelijks te maken met verschillen in taal, cultuur en communicatie tussen Nederland en Duitsland. Daarvoor studeerde Heidi van 2002 tot 2007 aan de Universiteit Utrecht. Zij volgde hier de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur en de masterprogramma’s Interculturele communicatie en Vertalen.

 

¿Interkulturelle Kommunikation? Elisa Candido
English

Mehrsprachigkeit, Migration und Soziolinguistik: aktuelles Thema, Thema des Masters, Thema meiner Doktorarbeit UND …. Thema des Vortrages, in dem der gesellschaftliche Wert und die inhaltliche Relevanz des Masters anhand einiger konkreter Beispiele aus der Dissertation verdeutlicht werden.

Elisa Candido heeft de master Interculturele Communicatie twee keer met veel plezier gevolgd.
De eerste keer (AA. 2004/2005) studeerde zij Duitse Taal en Cultuur. Twee jaar later (AA. 2007/2008) heeft zij de Master nog een keer gevolgd gedurende de studie Italiaans Taal en Cultuur. In 2014 is zij gepromoveerd met een sociolinguïstische proefschrift aan de Universiteit van Udine (Italië). Op het moment werkt zij als docente Duits aan het Rhedens Rozendaal en volgt zij in het kader van het traject “PhD voor de klas” de eenjarige educatieve master aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Language Network Café ICC – Fleur Verbiest

Alle talen / All languages

Zoals we allemaal weten leer je een taal het beste door deze mondeling te oefenen. Tijdens het Language Café ICC kun je ICC alumni beter leren kennen terwijl je tegelijkertijd ook een taal oefent. Om de beste matches te kunnen maken verzoek ik jullie om van te voren aan mij door te geven welke talen je goed spreekt en welke talen je zou willen oefenen of zou willen leren. Uiteraard hoef je je helemaal niet te houden aan een eventuele match of opgegeven taal. Wil je meedoen? Bij de registratie zal een lijst liggen waar je je voorkeurstaal kan opgeven.

 

Fleur Verbiest is een alumna ICC en werkt voor het DRONGO talenfestival. Elk jaar brengen zij zoveel mogelijk verschillende sectoren binnen de taalindustrie bijeen op een festival. Van taal en wetenschap tot taalbeleid, taaltechnologie, tolken en vertalers en taal en cultuur. Hiermee willen ze bereiken dat de verschillende sectoren binnen de taalindustrie met elkaar gaan netwerken en nieuwe samenwerkingen aangaan.