Logo Universiteit Utrecht

Alumni Interculturele Communicatie

Benaderingen ICC

Het hedendaagse masterprogramma Interculturele Communicatie is gebaseerd op een integratie van vijf benaderingen (ten Thije, 2016). Sinds twee jaar heeft de MA ICC een eigen programmaboek die elke student krijgt bij de start van het academisch jaar. In dit programmaboek staat het volgende beschreven onder de inhoud en doelstelling van dit eenjarige masterprogramma:
“De master richt zich op het management van talige en culturele diversiteit in verschillende organisatorische contexten. Dit domein wordt benaderd vanuit vijf invalshoeken, te weten:

1. Een vergelijkend perspectief op talen en culturen (contrastieve benadering).

 

2. Inzicht in wederzijdse beeldvorming (imagologische benadering).

           3. Inzicht in taalverwerving en meertaligheid. Voorts leren ze hoe organisaties op lokaal, regionaal, nationaal en supranationaal beleid ontwikkelen om met talige en culturele verschillen om te gaan (diversiteitsbenadering).

         4. Inzicht in de daadwerkelijke interactie tussen mensen met verschillende talige & culturele achtergronden (interactiebenadering).

         5. Een educatief perspectief op de omgang met talige en culturele verschillen en interculturele competenties (transfer benadering).”

Zelfreflectie als kerncompetentie van Interculturele Communicatie